Dobrá věc

Závod Třanovická desítka je společným dílem mnoha lidí, kteří chtějí sportovat, trávit čas s rodinou a přáteli aktivně nebo si jen užít den mezi sousedy a kamarády. TRT Třanovičtí přespolní žraloci však při pořádání této akce chtějí poukázat také na rodiny, sousedy či kamarády, kteří potřebují k životu ještě špetku navíc. U někoho je to více tolerance, solidarity nebo vlídné slovo, u někoho materiální pomoc nebo finanční příspěvek. Proto jsme se rozhodli spolu s obcí Třanovice navázat na akci "Večer svátečních melodií", na které byla uskutečněna sbírka na rodiny pečující o blízké osoby v povodí Stonávky. 

Díky zapojení všech účastníků akce Třanovická desítka můžete i vy přispět na tuto DOBROU VĚC. Letošní ročník běžíme a účastníme se pro spolek ADAM – autistické děti a my, z.s. Z každého uhrazeného startovného bude 50,- Kč věnováno právě tomuto účelu a současně bude na místě registrace do závodů/pochodu umístěna sbírková kasička, do které může každý účastník nebo návštěvník akce přispět libovolnou částkou.

Na konci sportovní části dne pak bude ohlášena vybraná částka.

Děkujeme, že chcete i VY podpořit nejen svůj život, ale také život dalších lidí.

dobra_vec_adam