Propozice

NÁZEV AKCE: „Třanovická desítka“

TERMÍN: sobota 25. května 2024 od 9:00 hodin

MÍSTO REGISTRACE, START A CÍL: obec Třanovice (okres Frýdek - Místek), u obecního úřadu č. p. 250
MAPA GOOGLE

TRATĚ: Tratě vedou po hlinito-štěrkových, lesních, polních a asfaltových cestách v katastru obce Třanovice a Dolní Domaslavice.

 ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE:

9:00 – 10:15

 Registrace na místě do závodu 10 km, 5 km a 5 km caniscross + převzetí startovního setu

9:00 – 9:50

 Registrace do dětských závodů

10:00 – 10:30

 Start dětských závodů

10:30

 START hlavního závodu 10 km

 - limit pro dokončení závodu = 90 minut

10:40

 START závodu 5 km

 - limit pro dokončení závodu = 60 minut

10:50

 START závodu 5 km caniscross

 - limit pro dokončení závodu = 60 minut

12:15 – 13:00

 Vyhlášení výsledků + tombola

13:00

 Ukončení sportovního programu k závodům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTOVNÉ:  

Registrace předem do závodu 5 km

(platí pro elektronické registrace uhrazené do 21. 5. 2024)

  200,- Kč

Registrace předem do závodu 5 km – CANISCROSS

(platí pro elektronické registrace uhrazené do 21. 5. 2024)

  200,- Kč

Registrace předem do hlavního závodu 10 km

(platí pro elektronické registrace uhrazené do 21. 5. 2024)

  250,- Kč

Registrace na místě do závodu 5, 5 km caniscross i 10 km

(platba pouze v hotovosti)

  350,- Kč

Dětské běhy

Dobrovolné startovné

 

Registrace on-line bude uzavřena 21. 5. 2024, poté již bude možná pouze registrace na místě.

Pouze pro závodníky registrované on-line do 17. 5. 2024 budou k dispozici startovní čísla se jménem. Ostatní závodníci dostanou na místě startovní číslo bez jména.

Pro závodníky registrované po 1. 5. 2024 a na místě hlavního závodu negarantujeme předání pamětní medaile.

V případě, že platba nebude do 21. 5. 2024 uhrazena a neodešleme potvrzení o přijaté platbě, bude možné uhradit startovné na místě, avšak vždy ve výši odpovídající „Registraci na místě“ a v hotovosti. Doporučujeme tedy provést úhradu nejpozději 17. 5. 2024, v případě, že Vaše platba přijde po 21. 5. 2024, můžeme po Vás vyžadovat uhrazení na místě, protože vaše platba již neprojde evidencí.

Číslo bankovního účtu: 2301559421/2010

Banka: Fio banka, a.s.

Jako variabilní symbol (VS) platby uvádějte vždy číslo registrace!

PŘIHLÁŠKY:   

Registrace mužů a žen do hlavního závodu probíhá elektronicky přes online registrační formulář. Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem na účet pořadatele nejpozději do 21. 5. 2024 (tj. doručení platby). Registrací účastník souhlasí s pravidly závodu. Posledním dnem on-line registrace je 21. 5. 2024. Dětské závody procházejí registrací přímo na místě.

STARTOVNÍ SET – HLAVNÍ ZÁVOD:

 • startovní číslo
 • čip pro měření času
 • dárkové předměty od partnerů běhu
 

Startovní set je určen POUZE pro závodníky v závodě 5 km, 5 km caniscross a 10 km!

Děti, které se zaregistrují na místě, obdrží pouze vratné startovní číslo.

PŘEVZETÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU: 
Na místě závodu od 9:00 do 10:15 pro všechny kategorie.

Kategorie v závodě 10 km: 

 1. muži A (ročníky narození 2009 – 1990)
 2. muži B (ročníky narození 1989 – 1974)
 3. muži C (ročníky narození 1973 – a dříve)
 
 1. ženy A (ročníky narození 2009 – 1990)
 2. ženy B (ročníky narození 1989 – 1974)
 3. ženy C (ročníky narození 1973 a dříve)
 
V každé kategorii budou vyhlášena první 3 místa a také budou vyhlášena první 3 místa celkově v kategorii MUŽI a první 3 místa celkově v kategorii ŽENY.
 

V závodě 5 km nebudou vyhlašovány kategorie. Budou vyhlášena první 3 místa celkově v kategorii MUŽI a první 3 místa celkově v kategorii ŽENY.

V závodě 5 km caniscross nebudou vyhlašovány kategorie. Budou vyhlášena první 3 místa celkově v kategorii MUŽI a první 3 místa celkově v kategorii ŽENY.

Závodníci ve věku od 11 do 15 do se mohou účastnit pouze závodu 5 km a to výhradně s písemným souhlasem zákonného zástupce. Závodníci od 15ti let do nedovršených 18 let se mohou zúčastnit závodu 10 km výhradně s písemným souhlasem zákonného zástupce. Formulář bude k dispozici na registračním místě závodu.

CELKOVÁ KAPACITA OBOU ZÁVODŮ JE OMEZENA NA 250 běžců dohromady ve všech kategoriích!

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízké obsazenosti kategorie (tj. méně než 3 závodníci v kategorii) kategorii sloučit s jinou kategorie. V případě sloučení kategorií je zařazení závodníků do jiných kategorií v plné kompetenci pořadatele.

Kategorie dětské běhy:

 1. nejmladší - 2019 - 2017 - 1 okruh (cca 400 m)
 2. starší - 2016 - 2014 - 2 okruhy (cca 800 m)
 3. nejstarší - 2013 - 2010 - 2 okruhy (cca 800 m)

Registrace bude probíhat na stejném místě jako pro hlavní závod, děti obdrží pouze startovní číslo.

Dětské běhy nebudou měřeny čipově. Všechny děti budou odměněny. Závod nebude vyhlašován na pořadí.

PODMÍNKY ÚČASTI V KATEGORII CANISCROSS

- Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá nejen za škody způsobené jím samým, ale i jeho psem.

- Závodník je povinen mít svého psa/psy na vodítku v místě startu, v prostoru organizace závodu i na trati během celé doby konání závodu.

- Závodník musí na vyzvání předložit doklady (platný očkovací průkaz) o očkování psa minimálně proti vzteklině, psince, hepatitidě, parviroze a leptospiróza ne starší 1 rok.

- Pes musí být po celou dobu závodu před závodníkem či maximálně na jeho úrovni, nikdy ne za ním.

Porušení výše uvedeného bude trestáno okamžitou diskvalifikací.

MĚŘENÍ: 
Měření závodu 5 km, 5 km caniscross i 10 km probíhá čipovou technologií. Bez čipu nebude výkon změřen. Čip je vratný v místě závodu – bude odebrán pořadateli závodu bezprostředně po doběhu.

OBČERSTVENÍ: 
Bude zajištěno na prodejních stáncích v areálu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: 
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

RŮZNÉ:

Toalety a také sprchy jsou zajištěny v místě závodu. V místě startu a cíle nebude možné uschovat bezpečně věci. Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Přesné informace v Pravidlech závodu.

Na trase závodu 10 km bude umístěna 1 občerstvovací stanice (voda). Na trase závodu 5 km a 5 km caniscross nebude občerstvovací stanice.

Pro všechny závodníky bude zajištěn pitný režim (voda) v cíli závodu a v zázemí.

Po vyhlášení výsledků proběhne slosování tomboly o atraktivní ceny.

 

POŘADATEL:

TRT Třanovičtí přespolní žraloci z.s.

Třanovice 319, 73953 Třanovice

IČ: 07715340

nejsme plátci DPH

web: www.tranovicka10.cz
mail: info@tranovicka10.cz
mobil: +420 728 900 658