Propozice

NÁZEV AKCE: „Třanovická desítka“

TERMÍN: sobota 28. května 2022 od 9:15 hodin

MÍSTO REGISTRACE: obec Třanovice (okres Frýdek - Místek), u obecního úřadu č. p. 250 MAPA GOOGLE

MÍSTO STARTU A CÍLE: cca 100m od místa Registrace – u rybníka naproti OÚ

TRATĚ: Tratě vedou po hlinito-štěrkových, lesních, polních a asfaltových cestách v katastru obce Třanovice a Dolní Domaslavice.

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE:

 9:15 - 10:45  Registrace na místě do hlavního závodu + převzetí startovního setu
 9:15 – 9:50  Registrace do dětských závodů
 10:00 – 10:45  Start dětských závodů
 11:00  START hlavního závodu 10 km
  - limit pro dokončení závodu = 90 minut
12:45 – 13:30  Vyhlášení výsledků – hlavní závod 10 km + tombola
 13:30 – 13:45  Ukončení sportovního programu k závodům
 13:45 – 15:00  Zahájení pochodu 5 km
  - limit pro dokončení pochodu = 75 minut
 15:00  Zahájení hudebního festivalu MajFest

 

 STARTOVNÉ:  

 Registrace předem do hlavního závodu 10 km – 1. VLNA
 (platí pro elektronické registrace uhrazené do 31. 3. 2022)
 200,- Kč
 Registrace předem do hlavního závodu 10 km – 2. VLNA
 (platí pro elektronické registrace uhrazené do 23. 5. 2022)
 250,- Kč
 Registrace na místě do hlavního závodu 10 km
 (platba pouze v hotovosti)
 350,- Kč
 Dětské běhy a Pochod 5 km  Dobrovolné startovné

 

Registrace on-line bude uzavřena 20. 5. 2022, poté již bude možná pouze registrace na místě.

Pouze pro závodníky registrované on-line do 20. 5. 2022 budou k dispozici startovní čísla se jménem. Ostatní závodníci dostanou na místě startovní číslo bez jména.

Pro závodníky registrované na místě hlavního závodu negarantujeme předání pamětní medaile.

V případě, že platba nebude do 23. 5. 2022 uhrazena a neodešleme potvrzení o přijaté platbě, bude možné uhradit startovné na místě, avšak vždy ve výši odpovídající „Registraci na místě“ a v hotovosti. Doporučujeme tedy provést úhradu nejpozději 19. 5. 2022, v případě, že Vaše platba přijde po 23. 5. 2022, můžeme po Vás vyžadovat uhrazení na místě, protože vaše platba již neprojde evidencí.

Číslo bankovního účtu:  2301559421/2010

Banka:  Fio banka, a.s.

Jako variabilní symbol (VS) platby uvádějte vždy číslo registrace!

PŘIHLÁŠKY:   

Registrace mužů a žen do hlavního závodu probíhá elektronicky přes online registrační formulář. Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem na účet pořadatele nejpozději do 23. 5. 2022 (tj. doručení platby). Registrací účastník souhlasí s pravidly závodu. Posledním dnem on-line registrace je 20. 5. 2022. Ostatní kategorie mimo hlavní závod procházejí registrací přímo na místě.

STARTOVNÍ SET – HLAVNÍ ZÁVOD:

  • startovní číslo
  • čip pro měření času
  • dárkové předměty od partnerů běhu

 

Startovní set je určen POUZE pro závodníky v hlavním závodě!

Děti, které se zaregistrují na místě, obdrží pouze vratné startovní číslo.

Pro pochod bude vydávána karta pro potvrzení průchodu kontrolními body pro děti do 15ti let – pro účastníky pochodu nepovinné. Každé dítě s potvrzenou kartou na všech kontrolních místech obdrží v cíle malou odměnu.

PŘEVZETÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU: 
Na místě závodu od 9:15 do 10:45 pro všechny kategorie HLAVNÍHO BĚHU.

Kategorie v hlavním závodě: 

1. muži A (ročníky narození 2007 – 1988)
2. muži B (ročníky narození 1987 – 1972)
3. muži C (ročníky narození 1971 – a dříve)

1. ženy A (ročníky narození 2007 – 1988)
2. ženy B (ročníky narození 1987 – 1972)
3. ženy C (ročníky narození 1971 a dříve)

V každé kategorii budou vyhlášena první 3 místa a také budou vyhlášena první 3 místa celkově v kategorii MUŽI a první 3 místa celkově v kategorii ŽENY.

Závodníci ve věku od 15 do nedovršených 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Formulář bude k dispozici na registračním místě závodu.

CELKOVÁ KAPACITA HLAVNÍHO ZÁVODU JE OMEZENA NA 250 běžců dohromady ve všech kategoriích!

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízké obsazenosti kategorie (tj. méně než 3 závodníci) kategorii sloučit s jinou kategorie. V případě sloučení kategorií je zařazení závodníků do jiných kategorií v plné kompetenci pořadatele.

Kategorie dětské běhy:

1.nejmladší - 2017 - 2015 - 1 okruh (cca 400 m)
2.starší - 2014 - 2012 - 2 okruhy (cca 800 m)
3. nejstarší - 2011 - 2008 - 2 okruhy (cca 800 m) 

Registrace bude probíhat na stejném místě jako pro hlavní závod, děti obdrží pouze startovní číslo.

Dětské běhy nebudou měřeny čipově. Všechny děti budou odměněny. Závod nebude vyhlašován na pořadí.

MĚŘENÍ: 
Měření probíhá čipovou technologií. Bez čipu nebude výkon změřen. Čip je vratný v místě závodu – bude odebrán pořadateli závodu bezprostředně po doběhu.

OBČERSTVENÍ: 
Bude zajištěno na prodejních stáncích v areálu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: 
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

RŮZNÉ:

Toalety a také sprchy jsou zajištěny v místě závodu. V místě startu a cíle nebude možné uschovat bezpečně věci. Pořadatel neručí za odložené věci. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Přesné informace v Pravidlech závodu.

Na trase závodu bude umístěna 1 občerstvovací stanice (voda) + pitný režim (voda) v cíli závodu a v zázemí.

Po vyhlášení výsledků proběhne slosování tomboly o atraktivní ceny.

POŘADATEL:

TRT Třanovičtí přespolní žraloci z.s.
Třanovice 319, 73993 Třanovice
IČ: 07715340
nejsme plátci DPH
web: www.tranovicka10.cz
mail: info@tranovicka10.cz
mobil: +420 728 900 658

PROPOZICE ke stažení ZDE